Unboxing

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term ‘Unboxing’ staat voor het uitpakken van een schoenendoos. Tegenwoordig komt deze term veel terug in video’s waar mensen voor anderen de nieuwst verkregen sneakers unboxen.