Grail sneaker

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term ‘grail sneaker’ wordt veelal gebruikt om een specifieke sneaker aan te geven die je nog graag wilt kopen. Meestal gaat het dan om een zeer moeilijk verkrijgbare sneaker of limited edition.