Friends and Family

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term ‘Friends and Family’, ook wel ‘F&F’, wordt gebruikt wanneer een paar sneakers alleen wordt vrijgegeven voor vrienden en familie van de desbetreffende designer, atleet of andere bekenheid. Wanneer je niet binnen de Friends and Family valt is het vaak lastig om de sneakers te bemachtigen.