Flaking

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term ‘Flaking’ wordt gebruikt om aan te geven dat een verkoper of koper afziet van de deal, ondanks dat zij al overeen zijn gekomen over de prijs, tijd en de plaats van de deal.