Color blocking

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term ‘Color blocking’ wordt gebruikt om aan te geven dat er een combinatie plaatsvindt die bestaat uit verschillende kleuren. Met color blocking wordt er een zo groot mogelijk en gewaagd contrast gecreëerd.