Bespoke sneaker

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term ‘Bespoke Sneaker’ wordt gebruikt voor one of a kind sneakers. Het zijn in bijna alle gevallen handgemaakte sneakers waarvan het ontwerp en de materialen zelf gekozen kunnen worden. Op die manier ontstaat er een zeer exclusief en uniek paar sneakers waarvan er geen tweede bestaat.