B-grade sneaker

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term b-grade sneaker betekent dat de sneakers niet de kwaliteit hebben die in eerste instantie door de leverancier gewenst was. In de meeste gevallen is dit aangeven door een B stempel op de shoebox.