CW Sneaker

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De afkorting ‘CW’ betekend letterlijk Colorway. Het zegt iets over het kleurgebruik of kleurverloop van een sneaker.