Pronatie

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term ‘Pronatie’ wijst op de natuurlijke beweging, het afwikkelen van de voeten tijdens het lopen. Elke voet is anders en kent een ander pronatiepatroon. Het is daarom belangrijk dat je schoenen kiest die goed bij jouw loopcyclus passen voor het beste resultaat.