Product line manager

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term ‘Product line manager’, afgekort ‘PLM’, wordt gebruikt als benaming voor de persoon die de verantwoordelijkheid draagt omtrent de verdeling van sneakers over verschillende distributiekanalen en het maximaliseren van de winstgevendheid.