On ice

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term ‘On ice’ wordt gebruikt om een paar deadstock sneakers aan te duiden die nog niet eerder gedragen zijn.