LPU

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term ‘LPU’ staat voor ‘latest pick up’. Hiermee wordt het laatste paar sneakers bedoeld die jij hebt gekocht.