Lifestyle sneaker

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term ‘Lifestyle sneaker’, ook wel ‘LS sneaker’, wordt gebruikt om de sneakers aan te duiden die ontworpen zijn voor casual wear en dus niet voor sportprestaties.