Latest pick up

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term ‘Latest pick up’, afgekort ‘LPU’, wordt gebruikt om het laatste paar sneakers aan te duiden die jij hebt gekocht. Dus je laatste sneaker aanwinst.