JS sneaker

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De afkorting ‘JS sneaker’ staat voor Jordan Sneaker en/of Jordans. De sneakers die door Nike ontworpen worden voor de ‘Michael Jordan collectie’. Het sublabel van Nike is sinds 1984 op de markt.