GS sneaker

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De afkorting ‘GS sneaker’ staat voor Grade school sneaker. Het wordt gebruikt om een bepaalde maatrange aan te geven. In dit geval voor kinderen in de middelbare school leeftijd. Vaak is dit tussen de Europese maten 35 tot 40.