GR sneaker

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De afkorting ‘GR sneaker’ staat voor general release, een sneaker die gelanceerd wordt in gebruikelijke hoeveelheden en voor iedereen gemakkelijk verkrijgbaar is.