General release

You are here:
< All Topics
Table of Contents

De term ‘General release’, ook wel ‘GR’, wordt gebruikt om sneakers aan te duiden die gelanceerd worden in de gebruikelijke hoeveelheden en voor iedereen dus gemakkelijk verkrijgbaar zijn.