Deubré

You are here:
< All Topics
Table of Contents

Een ‘Deubré’ is een aanduiding voor een metalen of lederen ornament die op de veter wordt aangebracht gecentreerd tussen de eerste twee oogjes het dichtst bij de teen. Meestal wordt deze versierd met een logo of tekst.